2 PaGal Crickt Match daikh rahey they.

2 PaGal Crickt Match daikh rahey they.
Afridi Ne six maara.
Pehla Pagal!!
Wah kiya Goal kiya hai!
Dusra: Bewaquf Goal Is mai nahi, Crickt mai hota hai…..

Advertisement