“Aaliya Mallya” :P

If Aaliya Bhatt (Student of the Year Heroine) Marries Siddharth Mallya

Then She will be called “Aaliya Mallya” 😛

Advertisement