Aghaz_e_subha kar raha hun

Aghaz_e_subha kar raha hun
naam_e_ Khuda K sath
Mujhe shaam ki fikar nahi
Mera Waris ALLAH Hai
“SUBHA BAKHAIR”

Advertisement