*ALLAH Ap ko Hamesha Kush rakhai*

`°•.¸. .¸¸.•°`

¸.•°`Jûmmâ” – “” .¸¸.•°` 

`°•.¸. ”Mûbâ” “râk” .¸¸.•°`”.¸¸.•°`

*ALLAH Ap ko Hamesha Kush rakhai*

Advertisement