aur rehna tha kya fasla reh gaya

aur rehna tha kya fasla reh gaya

dore tak mein ise dekhta reh gaya

kaam yun tu mukamal kiye hain sabhi

zindagi mein khuda jane kiya reh gaya

sab chiragon ko bujhna tha bujhte gaye

ankh mein ek jalta diya reh gaya

Advertisement