baad muddat ke kuch purane dost

baad muddat ke kuch purane dost

yaad karte hain ek kahani ko

sehar se dore aik jungle mein

dhoondhne aye hain jawani ko

Advertisement