badla huwa hai duar, zamana badal gaya

badla huwa hai duar, zamana badal gaya

insam khawab o khayal k sanchon mein dhal gaya

taskher e mehar o mah koi din ki baat hai

ab aadmi b chaal qayamat ki chal gaya

Advertisement