Bahadur do tarah k hote he,

Bahadur do tarah k hote he,
.
.
.
.
.
.
.
.
.

pehle nepal wale

aur dusre kadaake ki thand me roz subah nahane wale

Advertisement