Behan Ki Friend Behan Hoti Hy

Behan Ki Friend Behan Hoti Hy

Bhai Ka Friend Bhai Hota Hai

To Wife Ki Friend Wife Kyu Nai Hoti

Jago Grahak Jago
Aur Dusre Ki Biwi Lekar Bhago

Advertisement