chamak raha hai jo ek satara, nahi rahe ga

chamak raha hai jo ek satara, nahi rahe ga

kisi ke hum aur koi hamara nahi rahe ga

Advertisement