Churi ko Kar Tu Taiz itna,

Churi ko Kar Tu Taiz itna,
Ke Har Takbeer Se Pehlay…
.
.
Bakra Churi Se Khud Puchay
Bata meri Khata kya hai 😉

Advertisement