Customer: Ye Bakra Kitne Ka Hai?

Customer:
Ye Bakra Kitne Ka Hai?

Salesman:
500 Rs.

Customer:
Itna Sasta!
Salesman:
China Ka Hai….
Koi Gurantee Nahi,
Ho Sakta Hai Kal Bhonkna Shroo Kar De..

Advertisement