DiL to kehta hai k

DiL to kehta hai k
chhor jaon yeh DUNiYA
“””…MAGAR…”””
Phir KHAYAAL ata hai k
hAley tey mera weya wi
ni hoya.

Advertisement