Dil zikhmi kar diya na app na sms na kar ke

.-._.-.
“-._.-” <----< .-._.-. "-._.-" <-----< .-._.-. "-._.-" <-----< .-._.-. "-._.-" <-----< .-._.-. "-._.-" <-----< .-._.-. "-._.-"<-----< .-._.-. "-.<-"----< '' '' " Dil zikhmi kar diya na app na sms na kar ke.

Advertisement