“Do Chaar Nahi Mujh Ko Faqt Aik Dikha Do..

“Do Chaar Nahi Mujh Ko Faqt Aik Dikha Do..

Wo Shakhs Jo Bahar Say Bhi Andar Ki Tarha Ho…!”

Advertisement