ek bat puchon tm se. Kan edhar karo…

.(‘v’) <’ ) (( )) ,(/w/) -”–”— “-” ek bat puchon tm se. Kan edhar karo… (‘v’)<’ ) (( )) (/w/) “–”–”-”- Aftari pr kab bulaogy yar.?

Advertisement