EK Chooza sherni se! Darling I LOVE U

EK Chooza sherni se!
Darling I LOVE U

sherni: abey singl pasli k, Tu ne apni Jaan,body, Hight,dekhi hai?

CHOOZA: sab chhor Jan-e-man CONFIDENCE dekh.

Advertisement