G()()D l””V””l §§.**.§§ L§M§ O R N I N G

G()()D
l””V””l §§.**.§§
L§M§ O R N I N G
-*.,.*-<">-*.,.*-

boht sari mohabbaton aur duaoN ke sath
SUBHA BAKHAIR.

Asalam-o-Alikum.
GOOD MORNING

Advertisement