‘*Good Morning* Have a nice day.

“*Aey Sooraj*”

“*Tu unko hamara pegham dena*”
“*Khushi ka Din or Hansi ki Shaam dena*”,

“*Jab wo*” deikhey Tujhe bahir aa kr*”,
“*To unko jhuk ker hamara salam dena*”
OR
/”*kehna*”/
“Sweet””Smiling”
“&”
“Fresh”
‘*Good Morning*
Have a nice day.

Advertisement