“GOOD NIGHT”

Let’s Play a Game its very INTERESTING ready?? START!!!
3 – – – – 2 – – – – 1 – – – – 0
Kya Start? haa..
Jab dekhoo khailne ki pari rahti hai
Ja kar so jao Chup kar k!! samjhay
“GOOD NIGHT”

Advertisement