Guftgoo aisi cheez hai jis ki waja se insaan

Guftgoo aisi cheez hai jis ki waja se insaan

Ya to dil mein utar jata hai.

Ya phir dil se utar jata hai.

Advertisement