guzarti be qarari mein na kun kar umar phir sari

guzarti be qarari mein na kun kar umar phir sari

ke hum bhule se kar bethe muhabat aik be dil se

Advertisement