Hahahahae"geo khawaja! Studio

Ek Pthan’ khawaja photo studio waly ke pas gea, aur kehny laga yara ek tasveer bna do”

khawaja ask!
Khan shb kia size rakhu”

pthan khawaja se
pasport size bna do. Per hamara chapal ß ana chaey!

Hahahahae”geo khawaja! Studio

Advertisement