Hamare Gunah Doosron Se Chupata Hai.

ALLAH Rab-ul-Izzat Kitna Kareem or Meherban hai.

Hamari Ibadat or Taqwa Hamare Chehre Se Zahir Karta Hai.

Magar

Hamare Gunah Doosron Se Chupata Hai.

Jumma Mubarak!

Advertisement