Hansi Aati Hai Mujhy

Hansi Aati Hai Mujhy
Hasrat-e-Insan Par,
Gunah Karta Hai Khud,
Laanat Bhejta Hai
Shetaan Par…

Advertisement