Hawaon ne rukh hai badla,

Hawaon ne rukh hai badla,

Chehron pe udasi chayi hai,

Kahan pehle parties, masti aur hath me dew thi,

Ab to bus xeroxed notes, sukhe biscuit aur ye parhai hai…….

Advertisement