He Aj Barwi Ke Rat.

He Aj Barwi Ke Rat. .
He Aj Khushyo Ke Rat. .

Aufaq Pe Chamka Ik Rosan Tara. .
Mit Gya Jahan Se Zulam Sara. .

He
Khulk Ka Khaliq Khuda Ke Zat. .
He Khalq Ka Sabab Bus Apke Zat. .

He Dunya Ka Kabba Baitullah. .
He Kabba Ka Kabba Ap
Ke Zat. .

AAQA Ke Sanah Kaese Krega Tu .
Jis Zat Ke Lie Na Ho Tere Pas Kuch Alfaz. .

Advertisement