Height of ßadtameezi

Height of ßadtameezi
.
.
.
.
Phone Rings
.
.
.
Tring
.
.
.
Tring
.
.
.
.
.
Boy: Hello Pappu hai..??
.
.
.
Girl: Nahi hai
.
.
.
.
.
.
.
.
Boy: Mujhe Ek Mauka Do,Ho Jayega!!

Advertisement