Hello My Dear Friend!

Hello My Dear Friend!

Aaj ka Temperature 47 degree hone ki twaqa hai,

Braye maharbani Apni dimag wali jagah par,

Baraf laga kay rakhain kyunki,

Bhusa bahut jald Aag pakarta hai.

Advertisement