Hum Sab Ka Pakistan

|=–.._..-=-._.
| ! (* ;
|=–!._..-=-._;
|
|

Hum Zinda Qaom Hai
Sharminda Qaom Hai

PANI
BIJLI
Ka Buhran.

Hum Sab Ka
Pakistan
Pakistan
Pakistan

In Advance
@@14 [email protected]@
MUBARAK HO

Advertisement