I M So Cute Seedhi C Bat Hai =D

Lafz0 Ki Banavat Mujhay Nahi Aati Ghalib,

I M So Cute Seedhi C Bat Hai =D

Advertisement