Jinny LAHORE ni vikhya o jamiya e ni

Jinny LAHORE ni vikhya o jamiya e ni
Jinny KARACHI ni vikhya o maryea e ni
Jinny MuLTAN ni vikhya o sarya e nai

Jinny TENU nai

Vikhya

“o darya e nae”!

Advertisement