Jis main roshan he abhi tak shamma teri yad ki

Jis main roshan he abhi tak shamma teri yad ki
Le khabar zalim kabhi us qariya-e-berbad ki

Mosm-e-serma main jaanan dil k veeran shehr main
Berfbari yat bhar hoti he teri yad ki

Advertisement