Kabhi kabhi mere dil mein khayal aata hai..

Kabhi kabhi mere dil mein khayal aata hai..
?
?
?
?
K
Jab bijli nahi to bill kahan say ata hey..?
(‘_’)
< ) )>
? \

Advertisement