Kabhi subah ko yad aate ho.

Kabhi subah ko yad aate ho.
Kabhi sham ko yad ate ho.
Kabhi kabhi itne yad aate ho
.Ki aina hum dekhte hai.
Nazar ap aate ho

Advertisement