Kabhi Üsko Hamari ¥adon ne $taya hoga

Kabhi Üsko Hamari ¥adon ne $taya hoga
Ñam Üska likha Änkho me Änsuo ne Mitaya hoga
Ghum ye Ñhi k Wo ßhÖl gaye hoge Humko
Ghum ye hai k ßohat RoRo k ßhulaya hoga

Advertisement