Kahan Ho..?? EID Wish Karni Hai.. ;-)

Pehla Roza
( ‘ . ’ )
<( )> 70 Kg
J L

10wa Roza
( ‘.’ )
<( )> 50 Kg
J L

20wa Roza
(‘.’)
<( )> 20 Kg
J L

30wa Roza

??

Kahan Ho..??

EID Wish Karni Hai.. 😉

Advertisement