kahin mujh ko sazayen bhej deta hai

kahin mujh ko sazayen bhej deta hai

kabhi mujh ko duayen bhej deta hai

kahin sehra ka muasam naam karta hai

kahin par gatayen bhej deta hai

wohi aksar andheron mein bachata hai

wohi aksar balayen bhej deta hai

bhulata hai tu sadiyun tak bhulata hai

bulata hai tu har sadayen bhej deta hai

Advertisement