Khird K Pas Khabar K Siwa Kuch Aur Nahin

Khird K Pas Khabar K Siwa Kuch Aur Nahin
Tera Ilaj Nazar K Siwa Kuch Aur Nahin
Har Muqam Se Age Muqam Hai Tera
Hayat Zauq-E-Safar K Siwa Kuch Aur Nahin
Rangon Mein Gardish-E-Khun Hai Agar To Kya Hasil
Hayat Soz-E-Jigar K Siwa Kuch Aur Nahin
Urus-E-Lala Munasib Nahin Hai Mujhse Hijab
K Main Nasim-E-Sahar K Siwa Kuch Aur Nahin
Jise Qasad Samajhte Hain Tajran-E-Firang
Wo Shay Mata-E-Hunar K Siwa Kcuh Aur Nahin
Giranbaha Hai To Hifz-E-Khudi Se Hai Warna
Gauhar Mein Ab-E-Gauhar K Siwa Kuch Aur Nahin

Advertisement