Kis jurm ko ye muj ko saza de rahe hain aap

Kis jurm ko ye muj ko saza de rahe hain aap

Ye kiya k zindagi ki dua de rahe hain aap

Muj ko khabar nahi k lagai he kis ne aag

Bas janta hon ye k hawa de rahe hain aap

Advertisement