le aaon ahad e rafta ke auqat kis tarah

le aaon ahad e rafta ke auqat kis tarah

wo subhu o sham aur wo din raat kis tarah

karne hain so tarah ke abhi mashware mujhe

lakin mein tere sath karun baat kis tarah

Advertisement