“Light Hai”.?.

Dekhte hain ke kon “Khush Naseeb” is sawal ka jawab “Yes” main deta hai ??
Reply must.
.
.
.
.
.

“Light Hai”.?.

Advertisement