Macher aur Makhi Ke Hogai Shaadi.

Macher aur Makhi Ke Hogai Shaadi.
Pehli He Raat Mai Hogai Barbadi.
Macher ki to Kismaat He Khoti thi
Makhi Mospell Laga ka Soti thi . . . ;->

Advertisement