Mere Ishq Ko Na Nidhal Ker,

Mere Ishq Ko Na Nidhal Ker,
Kabhi Be Hijab Wasal Ker,
Meri Ankh Ko Benai De,
Mere Qalab Ko Ujal Ker,
Mujhe Dars De Fana Ka,
Mere Ishq Ma Bura Haal Ker,
Mujhe De Saza Koi Sakhat Si,
Mujhe Is Jahan Ma Misal Ker,
Meri Asal Sorat Bigar De,
Kisi Ishq Bhati Ma Dal Ker,
Mujhe Bhi Pila Koi Aesi She…,
Kabhi Meri Ankhein Bhi Laal Ker,
Wo Jo Is Jahan Ma Halal He,
Kabhi Us Jahan Ma Halal Ker,
Teri Talab Ma Hun Dar Badar,
Kabhi Is Samat Bhi Khiyal Ker…

Advertisement