Mobile ne bakhshi hai urdu shayari ko umr-e-daraz…

Mobile ne bakhshi hai urdu shayari ko umr-e-daraz…

Warna Ghanta kisi ko pata tha kon hai FARAZ.

Advertisement