Our Joe Our Joe wants to know

Our Joe
Our Joe wants to know if your Joe will lend our Joe your Joe’s banjo.
If your Joe won’t lend our Joe your Joe’s banjo,
our Joe won’t lend your Joe our Joe’s banjo when our Joe has a banjol

Advertisement