Parhai 2 tarikon sey hoti hai…

Parhai 2 tarikon sey hoti hai…
1-Khud sey…
2-Dar sey…
But
parhai
hum
kartay
nhe hain…
Aur
dar humain kisi ka nhe hai…
Send to all the dabang students…

Advertisement