Pati: Ab Jhagda Bandh Bhi Karo,

Pati: Ab Jhagda Bandh Bhi Karo, Mai Shanti Ke Saath Rehna Chahta Hu.

Patni: Haa, Jaao, Mai Bhi Umesh Ke Saath Rehna Chahti Hu.

Advertisement