Physics kitni Easy hoti agar?

Physics kitni Easy hoti agar?
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Agar
.
.
.
.
.
.
‘Apple’ k jagah ‘Tree’ gir gaya hota!!!
To Newton hi mar jata!!!

Advertisement