Q :- Agar Kisi Ke Sar Par Bomb Rakh

Q :- Agar Kisi Ke Sar Par Bomb Rakh Diya Jaye To Uska Sabse Pahle Kya Fatega ?
– Sar
– Kaan
– Naak
– Haath
Yaa Fir Kuch Aur –

Emma Waiting Foh Yewr Answer –
A :- ?

Advertisement